Choose language: PL EN DE IT
UWAGA! Zmieliśmy nasz adres. Po szczegóły zapraszamy do działu Kontakt

O kotłachWybór odpowiedniego kotła


Oprócz właściwego paliwa, należy wybrać również odpowiedni kocioł. W dzisiejszych czasach niestety nie jest to takie łatwe jak kiedyś. Wybór rozmaitego rodzaju kotłów jest dzisiaj ogromny. Rozważać można zarówno najtańsze, a zarazem najprostsze urządzenia, jak też najnowocześniejsze, wyposażone choćby w takie funkcjonalności jak automatyczny załadunek paliwa, elektroniczny regulator dostosowujący wydajność kotła do aktualnego zapotrzebowania na energię ciepłą i wiele innych funkcjonalnych unowocześnień. Poniżej opisujemy pokrótce grupy kotłów, spośród których dokonać będzie trzeba wyboru najodpowiedniejszego dla siebie urządzenia.

ZALETY: bardzo przystępna cena.

WADY: kłopotliwa obsługa, konieczność codziennego rozpalania, częstego usuwania popiołu, przynajmniej 1/dzień dokładania paliwa oraz przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzanie czyszczenia wymiennika oraz kanałów spalinowych, na których zalega sadza i złogi smoły.


Ze względu jednak na duże niewygody, związane z ich użytkowaniem, zdecydowanie nie są to godne polecenia kotły na biomasę.

ZALETY: Jeżeli kocioł jest odpowiednio dobrany, jednorazowy zsyp paliwa może wystarczyć na nawet 15 godzin.

WADY: Kotły zasypowe są jednak niestety droższe od komorowych.

Paliwo umieszczane jest w znajdującym się obok kotła zasobniku. Stamtąd podajnik transportuje je do tzw. palnika retortowego. Zasobniki, do których wsypuje się paliwo, zazwyczaj są wystarczająco duże, by zgromadzony w nich opał wystarczył na co najmniej kilka do kilkunastu dni.

Używając takich kotłów trzeba jedynie pamiętać, iż stosowane paliwo musi być uprzednio odpowiednio spreparowane. Drewno przeznaczone do spalania nie powinno posiadać wilgotności większej niż 20%.


Wybór odpowiedniej instalacji grzewczej


Dawniej jedynym rodzajem instalacji grzewczych stosowanych do kotłów na paliwa stałe były instalacje typu otwartego z obiegiem grawitacyjnym. Współczesna technologia daje nam jednak więcej możliwości.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowania, jednoznacznie stwierdzam, że jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem w przypadku kotłów na paliwa stałe są instalacje typu otwartego. Instalacje tego typu są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które w skrajnych przypadkach mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia. Zabezpieczenie to polega na zastosowaniu otwartego naczynia przelewowego, które montuje się powyżej najwyżej położonego punktu całej instalacji.

Niestety, zastosowanie takiego rozwiązania łączy się jednak z pogodzeniem się z pewnymi ograniczeniami. Głównym z nich jest to, że woda znajdująca się w obiegu posiada stały kontakt z powietrzem, przez co znacznie przyśpieszone zostaje korodowanie grzejników. Ponadto nie zawsze łatwo jest znaleźć miejsce nadające się do zamontowania naczynia przelewowego. Poza tym zastosowanie wspomagającego urządzenia grzewczego w postaci kotła gazowego jest utrudnione, ponieważ większość kotłów gazowych może poprawnie pracować wyłącznie z instalacjami zamkniętymi.

Ze względu na powyżej przedstawione mankamenty, instalacje centralnego ogrzewania bardzo często dzieli się na instalację typu otwartego, w której umieszczony jest kocioł i instalację typu zamkniętego z grzejnikami. Dzięki takiemu rozwiązaniu naczynie przelewowe można umieścić w kotłowni, ważne by znajdowało się powyżej kotła. Można wówczas umieścić tam również naczynie przeponowe, które stanowić będzie zabezpieczenie dla instalacji zamkniętej. W przypadku takiego rozwiązania stosuj się połączenie obu instalacji w postaci zbiornika buforowego (co najmniej 500 litrów), lub dodatkowego wymiennika ciepła. Zastosowanie wymiennika jest rozwiązaniem tańszym, jednak jedyną funkcją, jaką on pełni jest transport ciepła pomiędzy systemami. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie zbiornika, będzie on także magazynował ciepło i jeśli zostanie wyposażony w zasobnik, dostarczać będzie ciepłej wody.

Kotły zasilane paliwem stałym mogą mogą być stosowane przy instalacjach grzewczych z grawitacyjnym obiegiem czynnika grzewczego. Są to instalacje, w których woda krąży samoistnie – gorąca (lżejsza) płynie do góry, natomiast ta, która uległa już schłodzeniu spływa na dół. Do podstawowych zalet takiego rozwiązania należy bez wątpienia zaliczyć to, iż nie wymagają one zasilania energią elektryczną i działają samoczynnie. Instalacje grawitacyjne nie są jednak pozbawione wad. Tą, która narzuca się jako pierwsza jest fakt, iż można w takich instalacjach stosować jedynie grzejniki z zasilaniem bocznym. Oznacza to, że niezbędne jest tradycyjne wykonanie instalacji c.o. (pion +gałązki). Ponadto w przypadku zastosowania takiego rozwiązania niezbędne jest umieszczenie kotła poniżej pomieszczeń, które mają być ogrzane. Oznacza to, że w domu niezbędna jest piwnica, lub co najmniej obniżenie podłogi w kotłowni o 60 centymetrów względem podług znajdujących się w pozostałych (ogrzewanych) częściach budynku. Oba powyższe problemy nie występują w przypadku zastosowania instalacji z obiegiem wody wymuszonym przez pompę. Powoduje to, że łączenie kotłów na paliwa stałe, w tym także kotłów na biomasę, z układami pompowymi jest już właściwie standardem.


źródło: http://dom.gazeta.pl/


Opracowania pisemne na temat spalania biomasy:Producenci kotłów przystosowanych do spalania biomasy